Bản đồKHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY KHÁNH HÒA
Khu 1 – khu dân cư Cồn Tân Lập – Phường Xương Huân – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa
Tel: +84 258 354 6666
Fax: +84 258 354 6000
Website: www.luxurykhanhhoa.muongthanh.vn
Email: salesgroup@khanhhoa.muongthanh.vnTOP