Bình Ba

Phòng Họp

Sức chứa

Rạp hát

Lớp học

Chữ U

Tiệc

Bình Ba

1400500400600


Phòng họp bao gồm:

- Bàn ghế theo yêu cầu của khách hàng;
- Bút, giấy ( 1 bộ/ người);
- Nước khoáng (1 chai/ người);
- Bảng trắng, bút, bảng lật;
- Màn hình chiếu;
- Hệ thống điều hòa;
- Microphone;
- Hoa tươi trang trí.
TOP

Tin liên quan