Bình Hưng

Phòng Họp

Sức chứa

Rạp hát

Lớp học

Chữ U

Tiệc

Bình Hưng

700

350

300

300


Vị trí: Tầng 6
Diện tích: 611m2
Sức chứa tối đa: 700
Phòng họp bao gồm


- Bàn ghế theo yêu cầu của khách hàng
- Bút, giấy ( 1 bộ/ người)
- Nước khoáng (1 chai/ người)
- Bảng trắng, bút, bảng lật
- Màn hình chiếu
- Hệ thống điều hòa
- Microphone
- Hoa tươi trang trí
TOP

Tin liên quan